Overlijden ere-voorzitter Gilbert STAELENS

Onze club is in rouw na het overlijden van onze ere-voorzitter Gilbert STAELENS.

Gilbert sloot zich in de beginjaren van de club aan bij Kwai Moorsele. Op 01 Juni 78 werd hij bestuurslid en in 1991 werd hij verkozen tot onze voorzitter. Hij deed dit met veel inzet. 
Op 01 Juli 2014, na een voorzitterschap van 23 jaar, werd hij ere-voorzitter van de club.

Ook op Provinciaal vlak was Gilbert heel actief.
In 1981 werd hij lid van het Provinciaal bestuur en in 1985 werd hij Provinciaal Voorzitter tot in 1992.

Wij wensen de faùmilie veel sterkte toe.

Het bestuur en de trainers van Kwai Moorsele.