Infobrochure

Onze judoclub

Judo Kwai Moorsele werd gesticht in 1967. In 2013 werd gefuseerd met JC Gullegem waardoor we nu over 2 dojo’s beschikken De hoofddojo vind je in Moorsele, een bijkomende dojo in Gullegem.
Sedert december 2014 is de club een vzw.
Bestuur en trainers vind je in het organogram. Zie website.
We zijn lid van de Vlaamse Judofederatie.
We hebben de Panathlon verklaring onderschreven.

Communicatie

De communicatie met onze leden verloopt via e-mail, onze website www.judokwaimoorsele.be en onze Facebookpagina www.facebook.com/judokwaimoorsele

We vragen dan ook dat elke verandering aan het e-mailadres onmiddellijk wordt medegedeeld aan het secretariaat.

Verzekering

Alle aangesloten leden zijn verzekerd via de Vlaamse Judofederatie.

Wat te doen bij een ongeval?

Het spreekt vanzelf dat de aanwezige trainer het slachtoffer opvangt en voor de passende verzorging instaat. Het slachtoffer krijgt van de trainer het formulier dat door de dokter moet ingevuld worden. Deze formulieren vind je in de lade links in het bureel.

Het ingevulde formulier moet zo spoedig mogelijk bezorgd worden aan het secretariaat. De aanwezige trainer meldt (e-mail, sms, telefoon) het ongeval aan het secretariaat: naam en voornaam van het slachtoffer, korte beschrijving van het ongeval, aard van het letsel, eventuele getuigen en betrokken personen en wanneer het ongeval zich voordeed (datum en uur).

Lidgeld

Het lidgeld omvat de vergunning (inclusief verzekering) van de Vlaamse Judofederatie en het lesgeld voor 12 maanden. De vergunning kan iedere maand ingaan. Voor het eind van de geldigheid van de vergunning worden de leden via e-mail uitgenodigd om hun vergunning te verlengen. Om onderbreking van de vergunning en dus de verzekering te vermijden is het belangrijk de betaling tijdig uit te voeren.
Vanaf het derde lid van hetzelfde gezin geldt 10€ korting.
Het bestuur kan een korting van 20€ toekennen op basis van sociale omstandigheden.

Competitie

Hoewel competitie vanzelfsprekend lijkt voor een gevechtsport, is niemand verplicht aan de competities en kampioenschappen deel te nemen.
Bij inschrijving aan competities via de club, betaalt de club het inschrijvingsgeld.

Graden

Op regelmatige tijdstippen worden in de club examens georganiseerd voor het behalen van een hogere judograad en bijhorende gordel. Dit geldt voor de gekleurde gordels (van geel tot en met bruin). We waken erover dat de behaalde graad overeenstemt met de gemaakte vorderingen in overeenstemming met de voorschriften van de federatie.

De zwarte gordel wordt via de federatie behaald. De club begeleidt de judoka om dit te realiseren.

Gedrag

We verwachten van onze leden dat ze zich respectvol en waardig gedragen tegenover andere leden, het bestuur en de trainers en omgekeerd.
Pesten wordt in geen geval getolereerd.
Problemen of vragen kan je best aan de voorzitter richten.

Judogi

Hou je judopak proper en fris. Regelmatig verluchten en wassen is echt nodig.

Een nieuw pak kan je aanschaffen via het secretariaat.

Drinken

De moderne inzichten in de sport raden aan regelmatig te drinken tijdens de trainingen om vochtverlies te compenseren. Breng dus je bidon met water mee naar iedere training.

Trainingsgroepen

We beschikken over verschillende trainingsuren voor de verschillende leeftijden.
Afhankelijk van jouw vorderingen en leeftijd kan je naar een volgende groep overgaan na overleg met jouw trainer. Je mag ook vrij in eender welke van onze dojo’s trainen.

Jeugdsportcoördinatoren

Eddy Nollet
Zwarte gordel 6°dan
Trainer B 
Bestuurslid
Hannes Grimonprez
Zwarte gordel 2° dan
Instructor B
Bestuurdslid

 

 

 

 

 

 

Functieomschrijving Jeugdsportcoördinator:

Opmaken en coördinatie van een planning /beurtrol van de jeugdtrainers om les te geven aan de jeugdjudoka’s (vanaf de jongsten 1°leerjaar tot de U11 - U13 - U15) en de kleuters.

Uitnodigingen opmaken, versturen en coördineren van verschillende jeugdwedstrijden in de provincie 

Coördineren, begeleiden en coachen van de jeugd bij ontmoetingen in de ganse provincie U9, U11, U13.

Coördineren, mee-organiseren en begeleiden van onze jeugdjudoka’s bij diverse buitensportactiviteiten zoals – Sinterklaasfeest – kippenfestijn – jaarlijkse diploma-uitreiking - uitstap bij einde van het seizoen.

Coördinatie van de uitslagen, foto’s etc. bij diverse wedstrijden en manifestaties en die dan overmaken aan onze webmaster teneinde dit op onze judo website te plaatsen.

Als tussenpersoon fungeren tussen de jeugdtrainers van de club en het bestuur.

In onze club zijn 3 initiatortrainers (Rik Joye, Matthias Beerlandt en Chris Vercauteren), één Instructor B (Hannes Grimonprez) en 2 trainers B (Lieven Capoen, Eddy Nollet) die zich specifiek bezighouden met de trainingen en wedstrijden van de jeugd.

Aanspreekpersoon Integriteit

In onze club hebben we 2 personen die opgeleid zijn als Aanspreekpunt Integriteit (API)

Dit zijn Kathy Cottens en Chris Vercauteren. Je kan hen aanspreken voor of na de trainingen, of een mailtje sturen naar api@judokwaimoorsele.be

  • het API treedt op als eerste opvang bij inbreuken op de integriteit;
  • het API registreert het aantal en de aard van de meldingen en vaststellingen;
  • het API verwijst betrokkenen door naar informatie, psychosociale ondersteuning, medische bijstand, juridische bijstand en politiediensten als dat nodig is;
  • het API adviseert de vereniging over het integriteitsbeleid;
  • het API ondersteunt de vereniging en haar lokale afdelingen om het integriteitsbeleid en de procedures uit te voeren en te optimaliseren.