API - aanspreekpunt integriteit

Onze club heeft 2 gekwalificeerde API (Aanspreekpunt integriteit) medewerkers. 

- Chris Vercauteren
- Kathy Cottens

je kan hen bereiken via: api@judokwaimoorsele.be
 

  • Het aanspreekpunt integriteit is belast met de eerste opvang en doorverwijzing. Het API treedt op als contactpunt bij grensoverschrijdend gedrag, registreert het aantal en de aard van de meldingen en verwijst door als dat nodig is.
  • Het aanspreekpunt integriteit zorgt voor de coördinatie van de interne procedures ter bevordering van de integriteit van personen. Het API volgt het beleidsdocument van de vereniging op en operationaliseert.
  • Het aanspreekpunt integriteit is belast met de preventie en ondersteuning, en moet grensoverschrijdend gedrag tegengaan. Het API sensibiliseert en ondersteunt de organisatie en haar lokale afdelingen. Het API stelt daarvoor maatregelen voor om het preventiebeleid en interne procedures te optimaliseren.