API - Aanspreekpunt Integriteit

Onze club beschikt over 2 API vrijwilligers.
API staat voor "Aanspreekpunt Integriteit"

De club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. 

Onze club-API's zijn:

Kathy Cottens en Chris Vercauteren. 
Je kan hen bereiken door een mailtje te sturen naar: api@judokwaimoorsele.be of hen aan te spreken op een training. 

Overlijden ere-voorzitter Gilbert STAELENS

Onze club is in rouw na het overlijden van onze ere-voorzitter Gilbert STAELENS.

Gilbert sloot zich in de beginjaren van de club aan bij Kwai Moorsele. Op 01 Juni 78 werd hij bestuurslid en in 1991 werd hij verkozen tot onze voorzitter. Hij deed dit met veel inzet. 
Op 01 Juli 2014, na een voorzitterschap van 23 jaar, werd hij ere-voorzitter van de club.

Ook op Provinciaal vlak was Gilbert heel actief.
In 1981 werd hij lid van het Provinciaal bestuur en in 1985 werd hij Provinciaal Voorzitter tot in 1992.

Wij wensen de faùmilie veel sterkte toe.

Kippenfestijn

Ons jaarlijks kippenfestijn dat traditioneel doorgaat begin maart kan omwille van de huidige corona maatregelen niet plaatsvinden in 2021.

We hopen dat dit slechts éénmalig is en kijken alvast uit naar de editie van volgend jaar: deze gaat door op 6 maart 2022.

 

Pagina's